εώς 12 Άτοκες δόσεις για παραγγελίες ανω των 60 ευρώ!

 
karcher

Ολοκληρωμένες προτάσεις καθαρισμού από την Kärcher

KARCHER Καθαριστικό υγειονομικών χώρων CA 20 C, 5 l

KARCHER Καθαριστικό υγειονομικών χώρων CA 20 C, 5 l

  • 21.45€
'Εξοδα Αποστολής : 0.00€
  • Κωδικός Προϊόντος 6.295-680.0
  • Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο σε 1 έως 3 εργάσιμες μέρες
  • Κατηγορία Χημικά καθαριστικά
  • Χρόνος Εγγύησης

Περιγραφή

Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό χώρων υγιεινής για καθημερινό καθαρισμό και ήπια καθαριστική δράση. Ιδανικό για τον καθαρισμό υγειονομικών εγκαταστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(l) 5

ΠΡΟΪΟΝ

Καθηνερινός οικονομικός καθαρισμός χώρων υγιεινής

Αφαιρεί ρύπους ούρων, σαπουνί και άλλων τυπικών ακαθαρσιών από τους χώρους υγιεινής.

Καθαρισμένες επιφάνειες, χωρίς ραβδώσεις

Δράση με ευκολία καθαρισμού

Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά

Φέρει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ/ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επικίνδυνο

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/

P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

Λήψεις αρχείων